Tampere
Kimpassa-perhetoiminta vauvaperheille, TampereMissio

Lapset ja nuoret

Kimpassa-perhetoiminnan vauvaryhmissä tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta sekä ehkäistään vauvaperheiden yksinäisyyttä. Toimintaa toteutetaan ryhmissä, joissa vauva-arkeen saa samalla vertaistukea. Toiminta on perheille maksutonta.

68