Tampere
Nuorten mielenterveyden tukeminen, TampereMissio

Lapset ja nuoret

TampereMission Matkalla-toiminta tarjoaa tukea mielenterveyspalveluihin jonottaville 16–29-vuotiaille nuorille. Tavoitteena on tukea nuorta arjen askelissa, vahvistaa nuoren voimavaroja ja toimijuutta sekä löytää nuoren yksilöllisiä vahvuuksia. Nuori kohdataan kiireettömästi yksilö- ja ryhmätapaamisissa. Palvelu on nuorelle maksutonta.

123