Goda gärningar 2023

Goda gärningar 2023 har avslutats

Röstningstiden för kampanjen Goda gärningar är över.
Alla föreslagna objekt och antalet röster de har fått har skickats till Sparbankerna över hela Finland för beslutsfattandet.

Vi kommer informera om donationer i våra kanaler under hela året.

I 2022 års kampanj
donerades en rekordsumma på nästan
1,5 miljoner euro till 500 objekt runt om i Finland.

Hela Finland

0

Objekt för
Goda gärningar

Du kan sortera objekten genom att välja ort och kategori.

Barn och unga

1 / 1

Djur

1 / 1

Kultur

1 / 1

Motion och fritidsaktiviteter

1 / 1

Natur och klimat

1 / 1

Övriga

1 / 1

Bekämpning av social utslagning

1 / 1

Hälsa och välfärd

1 / 1

Mindre bemedlade

1 / 1

Åldringar

1 / 1