Goda gärningar

Föreslå och rösta, genom att delta kan du hjälpa.

Sparbankerna runt om i Finland har redan i många år donerat stöd från sina vinstmedel till behövande objekt. År 2020 donerade vi över 560 000 euro till drygt 300 olika objekt.

Idag behöver vi goda gärningar mer än tidigare. Föreslå ett donationsobjekt och ge din röst till de objekt du anser vara bäst. Du kan rösta på flera olika objekt. Varje röst är värdefull.

Tillsammans kan vi göra Goda gärningar.

Goda gärningar 2020

2020 Goda gärningar i antal.

Förslag till donationsobjekt
1329 st.

Antal röster sammanlagt
251 000 st.

Donationer sammanlagt
560 000 euro

Kampanjen Goda gärningar 2021
pågår nu.

Vi söker nya donationsobjekt. Vi vill veta vilket objekt på din ort ligger dig varmt om hjärtat. Förslagen och omröstningen spelar en stor roll när Sparbankerna fattar beslut om donation av sina vinstmedel. Omröstningen pågår fram till den 31 mars 2021.

Rösta och föreslå

Nedan kan du se de aktuella donationsobjekten. Du kan ge din röst åt så många objekt du önskar. Om ett för dig viktigt objekt ännu inte finns med kan du lämna ditt eget förslag via blanketten nere på sidan.

Koko Suomi

0

Objekt till
Goda gärningar

Dela donationsobjekt

Föreslå ett objekt

Föreslå ett önskat donationsobjekt till omröstningen genom att skicka uppgifterna före den 31 mars 2021.

Läs berättelser

Sparbankerna har under sin nästan 200 år långa historia fått vara med i många fina berättelser runt om i Finland. Läs mer om Goda gärningar under årens lopp.