Goda gärningar 2022

Goda gärningar 2022 har avslutats

Röstningstiden för kampanjen Goda gärningar är över. Alla föreslagna objekt och antalet röster de har fått har skickats till Sparbankerna över hela Finland för beslutsfattandet. Vi kommer informera om donationer i våra kanaler under hela året.

I 2021 års kampanj
donerades nästan
800 000 euro till 505 objekt runt om i Finland.