Registerbeskrivning

Enligt Personuppgiftslagen 22.4.1999/523 10 §

Registeransvarig

Sparbanksförbundet anl
FO-nummer: 0117011-6
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan ”organisatör”)

Kontaktperson i frågor som berör registret

Seppo Kankaantähti
Sparbanksförbundet anl
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

Registrets namn

Goda gärningar – förslag till donationsobjekt

Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte att användas för marknadsföringsändamål. Uppgifterna används endast ifall organisatören behöver tilläggsuppgifter om donationsobjekten. Alla personuppgifter som har sparats i registret kommer att raderas omedelbart efter att förslagen på donationsobjekt har levererats till de lokala Sparbankerna och efter att de valt sina donationsobjekt för år 2024.

Registrets innehåll

I registret samlas den information som personen själv har fyllt i: för- och efternamn, telefonnummer och e-post.

Regelrätta informationskällor

Persondata för registret samlas endast via webbformulär.

Utlämning av information

Personuppgifterna ges inte ut till en tredje part.

Utlämning av information utanför EU eller EES

Uppgifterna i registret överförs inte till områden utanför EU eller EES.

Principer för datasäkerhet

Uppgifterna i registret förvaras ändamålsenligt på en skyddad server, som endast på förhand utvalda personer har tillgång till. Alla personuppgifter som har sparats i registret kommer att raderas omedelbart efter att förslagen på donationsobjekt har levererats till de lokala Sparbankerna och efter att de valt sina donationsobjekt för år 2024.