Rekisteriseloste

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Säästöpankkiliitto osk
Y-tunnus: 0117011-6
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä ”järjestäjä”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Piipari
Säästöpankkiliitto osk
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

Rekisterin nimi

Hyviä tekoja –lahjoituskohteiden ehdotukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan järjestäjän mahdollisiin tarkistuksiin lahjoituskohteiden tarkempia tietoja varten. Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun Hyviä tekoja –lahjoituskohde-ehdotukset on toimitettu paikallisille Säästöpankeille ja he ovat tehneet valintansa lahjoituskohteista 2022.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä kampanjaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: etu- ja sukunimi ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan verkkolomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Järjestäjän ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes Hyviä tekoja –lahjoituskohde-ehdotukset on toimitettu paikallisille Säästöpankeille ja he ovat tehneet valintansa lahjoituskohteista 2022.